23.09.2021
Jan Král

Veřejné projednání v Liebiegově městečku

V úterý 21. 9 2021 v 18:00 proběhla v tělocvičně ZŠ Doctrina dvouhodinová veřejná debata s rezidenty Liebiegova městečka a Domoviny. Na základě jednání zástupců města a Národního památkového ústavu doplňujeme přímé přístupy k veřejným dokumentům.

Odkaz na pasport staveb Liebiegova městečka a Domoviny zpracované Národní památkovým ústavem. Vyhledávání probíhá full textově, pasport z let 2005-2006 v PDF uložen u jednotlivých objektů pod záložkou Digitální dokumenty (MIS). V pasportech naleznete základní charakteristiku objektu, popis hodnotných prvků, historickou plánovou dokumentaci, fotodokumentaci a také památkového zhodnocení.

Odkaz na materiál zastupitelstva města o zřízení fondu pro obnovu historicky cenných objektů v MPZ a MZIP s podrobnými informacemi o budoucím dotačním titulu, jedná se o bod číslo 038 z 6. ZM 24. 6. 2021.

Odkaz na návrh prohlášení Liebiegova městečka a Domoviny městskou památkovou zónou na Ministerstvo kultury ČR a odkaz na prezentaci, která byla představena na tomto veřejném projednání.

Kancelář architektury města bude pokračovat na dohodnutém postupu, který vzešel z veřejného projednání, navrhne záměr základních pravidel pro zhodnocení lokality a bude ho projednávat s nově vznikajícím osadním výborem.

Nastavení cookies