24.09.2019

Dětský odpadový den 2019

Třetí ročník dětského odpadového dne se povedl.

Ve středu 18.9.2019 se uskutečnil třetí ročník Dětského odpadového dne, který již tradičně pořádal odbor ekologie a veřejného prostoru v parku Budyšínská nad Tržním náměstím.

Na celé akci opět spolupracovaly organizace, které se pohybují v odpadovém hospodářství, jako jsou např. společnost Elektrowin a.s, Asekol a.s, EKO-KOM a.s. a nově i ECOBAT s.r.o. Dále společnost Dimatex CS spol. s r.o., která ve Stráži nad Nisou zpracovává nepotřebný textil a v neposlední řadě svozová společnost FCC Liberec s.r.o., která v Liberci sváží komunální odpad a na akci dodala pro děti velice zajímavou atrakci, a to svozový vůz, který si děti mohly prohlédnout jak zvenčí, tak i zevnitř.

Formou her a různých kvízů bylo příchozím dětem i dospělým u jednotlivých stánků vysvětlováno, proč je důležité odpad třídit, jak se s vytříděným odpadem dále nakládá a co z něho lze znovu vyrobit. Pro děti byla připravena celá řada her a soutěží, ze kterých si mohly odnést nějakou tu drobnost domů. Stejně tak byly připraveny zábavné atrakce, kterým vévodila nafukovací překážková dráha, dále velká nafukovací skluzavka nebo skákací pračka. Tak jako v loňském roce se děti mohly svézt v popelářském autíčku, na koloběžkách nebo ve speciálních popelářských formulích. S popelnicí si mohly zkusit i slalom mezi kužely, trefovat se ponožkami do pračky či si složit netradiční puzzle.

V rámci zpětného odběru mohly děti přinést i nějaký již vysloužilý elektrospotřebič, za což také dostaly menší odměnu.

Odpadového dne se účastnilo na cca 500 malých i velkých návštěvníků, a to zejména z MŠ, ZŠ, Jedličkova ústavu či jednotlivých dětí, které přišly se svými rodiči a prarodiči v odpoledních hodinách.

Akce byla finančně podpořena z Motivačního programu společnosti Elektrowin a.s. ve výši 60 000 Kč. 

Jak vypadaly předchozí ročníky?

Ročník 2018

Ročník 2017

 

Nastavení cookies