30.09.2017

Dětský odpadový den

Ve středu dne 27.9.2017 pořádal odbor ekologie a veřejného prostoru osvětovou akci určenou převážně dětem, a to v centrálním parku nad Tržním náměstím.

 

V takovémto rozsahu odpadovou akci, které se účastnily kolektivní systémy Elektrowin a Asekol, dále obalová společnost EKO-KOM, svozová společnost FCC Liberec s.r.o. a společnost zpracovávající nepotřebný textil Dimatex CS s.r.o., pořádalo statutární město Liberec poprvé. Formou her bylo příchozím dětem i dospělým vysvětlováno, proč je důležité třídit odpad a jak se s vytříděným odpadem dále nakládá. Děti měly možnost plnit spoustu úkolů, za jejichž splnění byly následně odměněny. K dispozici zde byl i ukázkový svozový vůz firmy FCC Liberec s.r.o., která ve městě Liberci sváží odpad a tento vůz si mohli malí i velcí prohlédnout jak v kabině, tak i u výsypové zadní části vozu.

Dále zde děti např. mohly házet starým mobilem do popelnice, závodit s vysloužilým vysavačem či popelnicí mezi kuželi, či si zahrát twister, ovšem s tématikou vysloužilých elektrozařízení. Oblíbenou atrakcí se stalo malování na obličej či výroba vlastní panenky nebo zvířátka ze starých ponožek. K dispozici byla dětem i nafukovací čajová konvice,  hrad a skluzavka, které byly dětmi doslova obleženy. Pro nejmenší byly připraveny nafukovací balónky či malé popelářské autíčko, u kterého si děti samy mohly vysypat malou popelničku.

Soutěž probíhala také mezi základními školami a mateřskými školkami, kdy žáčci mohli přinést ze svých domovů již nepotřebný textil, elektro nebo baterie. Nejvíc ze všech škol donesla ZŠ Švermova, dále MŠ Pastelka a také ZŠ a MŠ pro tělesně postižené. Tyto školní týmy budou ze strany města odměněny ještě dodatečnou cenou pro vítěze. Počasí akci velmi přálo, takže za slunečného dne se dostavilo na 400 dětí a cca 100 dospělých. Pro velký úspěch by statutární město Liberec tuto akci, která koresponduje s aktivitami Zdravého města, zopakovalo i v příštím roce.

Nastavení cookies