11.02.2019

Kácení topolů na Aloisině výšině, v Podzimní ulici, ul. Tolstého a ul. Hlávkova

Informujeme obyvatele o probíhajících a plánovaných větších zásazích ve veřejné zeleni zejména pak u několika topolových alejí.

 

V 70. a 80. letech probíhala v Liberci výstavba nových sídlišť s převážně panelovou zástavbou a s tím bylo spojena i výsadba nových stromů. Např. na sídlišti Kunratická v Ruprechticích i v Pavlovicích bylo vysazeno mnoho nových topolových stromořadí. Topoly ve městech plní částečně úlohu větrolamů, jsou odolné mrazu a plní i okrasnou funkci.  Jsou to však stromy krátkověké a případný prořez by jim jen více ublížil.

Město v současné chvíli přistupuje k obnově všech těchto přestárlých alejí, které přestávají plnit svoji funkci a naopak začínají být pro své okolí nebezpečné. Jedna z prvních topolových alejí se vykácela v Pavlovicích v ul. Jabloňová, a to na etapy již v roce 2016-2017. Nyní se přistupuje k obměně topolové aleje v ul. Podzimní ve Starých Pavlovicích, kde město chystá vykácet 11 ks topolů. Tyto stromy jsou též na hraně své životnosti.

S dalším kácením se počítá podél pěší zóny v ul. Aloisina výšina na sídlišti Kunratická, kde bude v období vegetačního klidu (do 31. 3. 2019) pokáceno 14 topolů, které jsou proschlé, a při silnějším větru by mohly ohrozit chodce i budovy. Další tři topoly budou pokáceny pod mateřskou školkou Korálek.

Jelikož se jedná o vysoké, vzrostlé stromy, kácení bude prováděno odborníky pomocí plošiny i lezecké techniky.

S etapovitou obměnou topolového stromořadí se počítá i v ul. Hlávkova, kde se jedná o ten samý případ, kdy topolová alej začíná být za hranicí své fyziologické vitality. Několik posledních dožívajících kusů je plánováno k odstranění i na nám. Českých bratří.

V neposlední řadě již kácení proběhlo u topolového stromořadí v ulici Tolstého v Machníně, kde stromy také výrazně prosychaly a na patách dřevin se nacházely plodnice dřevokazných hub.

Na podzim příštího roku bude na původních pozemcích provedena náhradní výsadba novými, listnatými stromy.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.