11.02.2021

Město získalo dotaci na výstavbu podzemních kontejnerů

Protože v centrální části města Liberce není mnoho míst, kam by se daly umístit nádoby na separovaný odpad, přišlo město s myšlenkou výstavby dalších podzemních kontejnerů, jako jsou kontejnery na Sokolovském nám.

Bohužel studie, kterou si odbor ekologie a veřejného prostoru nechal zpracovat, určila z cca 20 původních míst jako vhodná k výstavbě pouze tři lokality, kde se nákladně nemusí překládat inženýrské sítě.

V souladu s Plánem odpadového hospodářství města Liberce a vzhledem k platnosti obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, ve které je mimo jiné zakotven zákaz umísťovat nádoby na odpad ve veřejném prostranství v rámci městské památkové zóny, tak odbor ekologie a veřejného prostoru v současné chvíli připravuje výstavbu podzemních kontejnerů v ulici Zámečnická, na Sukově náměstí a na náměstí Českých bratří.

V ulici Zámečnická budou umístěny podzemní kontejnery na papír a plast, dále pak podzemní kontejnery na směsný komunální odpad, které nahradí stávající nadzemní plastové kontejnery.

Na náměstí Českých bratří a na Sukově náměstí pak budou umístěny podzemní kontejnery na papír, plast, sklo a nápojové kartony.

Na realizaci podzemních kontejnerů získalo město dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 s podílem dotace 85 % způsobilých nákladů. Výstavba podzemních kontejnerů by měla proběhnout do konce roku 2021.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.