11.03.2021

Nutné arboristické zásahy na dřevinách v libereckých parcích

Odbor ekologie a veřejného prostoru si nechal vypracovat dendrologické posouzení stavu dřevin ve dvou libereckých parcích. Jedná se o park v Rochlici u Liberce, který se nachází u kostela sv. Jana Křtitele a dále o park Petra Bezruče vedle zoologické zahrady v Lidových sadech.

V obou dvou parcích bude muset dojít nejenom k ošetření dřevin, ale také ke kácení vybraných jedinců. V rochlickém parku tak ještě do konce měsíce března dojde k pokácení 12 ks dřevin, které jsou na hranici své životnosti a ohrožují své okolí. Jedná se o odumírající jedince s rozsáhlými dutinami, nebo vychýlené z osy růstu, s tlakovým větvením, které např. konkurují okolním zdravým dřevinám a brání tak jejich dalšímu zdárnému vývoji.

Také v parku Petra Bezruče bude muset dojít ke kácení několika kusů dřevin, ale z jiných důvodů než v parku v Rochlici. Odbor ekologie a veřejného prostoru si po podezření na neznámého škůdce nechal vypracovat fytopatologický posudek, který provedl odborný pracovník z Mendelovy univerzity v Brně. Na základě tohoto znaleckého posudku bude muset být přistoupeno ke kácení několika kusů buku lesního, který byl napaden kůrovcem. Bohužel tento nový druh kůrovce, který se v ČR objevil teprve před pěti lety napadá listnaté dřeviny, které od koruny začnou rychle usychat a bohužel po výletu tohoto škůdce dojde k napadení dalších dřevin v blízkém okolí. Se situací byl tak seznámen i ředitel ZOO Liberec, v jejímž areálu se také nacházejí vzrostlé buky, které jsou bezprostředně ohroženy a dále ředitel Městských lesů Liberec, p. o.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.