21.03.2022

Omezení na sběrném dvoře v Ampérově ulici

Společnost FCC Liberec, s.r.o. informuje obyvatele města, že z kapacitních důvodů bude v sobotu 26. 3. omezena provozní doba v rozsahu 9:00 - 12:00.

Pro odložení objemného a biologicky rozložitelného odpadu mohou občané využít prostoru mobilního místa v Londýnské ulici za čistírnou odpadních vod v běžné provozní době 7:00 - 15:00. 

Děkujeme za pochopení.

Nastavení cookies