10.02.2023

Ošetřování dřevin v libereckých parcích

Odbor ekologie a veřejného prostoru i v roce 2023 pokračuje v koncepčních pěstebních zásazích v libereckých parcích.

Arboristického ošetření se tak po několika letech opětovně dočkaly dřeviny v parku Clam-Gallasů. Tento park byl minulý rok pro svou mimořádnou hodnotu, jakožto pozůstatek nejstarší parkové plochy v Liberci, orgánem ochrany přírody vyhlášen jako Významný krajinný prvek.

V rámci pěstebních opatření došlo k odstranění 3ks dřevin, jejichž stav nedovoloval setrvání na stanovišti a byla provedena výsadba 4ks stromů. Při výběru náhradních výsadeb bylo přihlíženo k místním podmínkám i probíhající změně klimatu. Občané města tak v parku Clam-Gallasů naleznou dřeviny v Liberci již vysazované jako habr obecný nebo platan javorolistý, ale i méně obvyklé, jako je katalpa trubačovitá nebo fialkově kvetoucí paulovnie plstnatá.

Další práce probíhají o několik desítek metrů dál na náměstí Českých bratří, kde mimo arboristického ošetření stromů dochází i k úpravě stanoviště pro Liberec tolik typických rododendronů, spočívající v doplnění rašeliny a jejího zakrytí štěpkou. Toto opatření má za cíl udržet u rostlin tolik potřebnou vláhu.

V neposlední řadě arboristické práce probíhají také v parku Na Rybníčku a posledním ošetřovaným parkem je trojúhelníková parková plocha v ulici Ještědská, kde došlo ke kácení stromů z důvodu provozní bezpečnosti a dále dřevin podrůstajících a zakrývajících spodní partie dominantní lipové aleje. Ta bude v rámci ošetření významně výškově redukována. Nově zde byl vysazen jeden ks javoru mléče, ostatní náhradní  výsadby budou vysazeny na jinou plochu v rámci katastru města.

Nastavení cookies