22.03.2022

Pravidelný svoz biologicky rozložitelného odpadu začne od 28.3.2022

Obyvatelé, kteří využívají hnědou nádobu na sběr bioodpadu, mohou nádoby vystavit k odvozu začátkem dalšího týdne.

Statutární město Liberec v uplynulých letech distribuovalo žadatelům v několika etapách na 3 300 kusů hnědých nádob na sběr biologicky rozložitelného odpadu. Obyvatelé, kteří si o tuto nádobu dříve požádali, mohou v letošním roce opět využívat službu pravidelného výsypu jednou týdně, a to od 28. 3. 2022

Nádoba je určena pro následující odpad: zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, skořápky z vajec a ořechů, papírové ubrousky a kapesníky, podestýlky domácích býložravých zvířat, posekaná tráva, listí, drobné větvičky, plevel, uvadlé květiny, peří, chlupy, vlasy, piliny, hobliny, štěpka, kůra, popel ze dřeva, čajové sáčky apod. Odpad do nádoby odevzdávejte v holém stavu, nepoužívejte žádné pytle a sáčky.

Do nádoby nepatří biologický odpad živočišného původu (např. kosti), oleje, zbytky jídel, psí exkrementy. Dále také obecně papír, sklo, plasty, textil nebo kovy.

Na závěr sdělujeme, že další nádoby se aktuálně rozvážet nebudou, nové žádosti nebudou evidovány. Děkujeme za pochopení.

Bioodpad lze bezplatně odevzdávat ve sběrném dvoře společnosti FCC Liberec, s.r.o. v Ampérově ulici a mobilním místě kontejnerů v Londýnské ulici za čistírnou odpadních vod a dále ve sběrném místě společnosti KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. v ulici Dr. Milady Horákové. Využít lze také velkokapacitní kontejnery rozmístěné v ulicích dle harmonogramu Jarního a Podzimního úklidu.

Nastavení cookies