08.01.2021

Při ulici Hlávkova vznikají tůně

I v tomto zimním počasí se práce nezastavily a tak mohou občané sledovat výstavbu tůní při ul. Hlávkova.

V rámci opatření proti suchu odbor ekologie a veřejného prostoru zahájil terénní úpravy na louce v těsné blízkosti sídliště “Hokejka“, kde vznikají tůně pro rozmnožování obojživelníků. V první etapě zde odborná arboristická společnost provedla kácení rizikových stromů a následné arboristické ošetření dřevin, spočívající v provedení zdravotních a bezpečnostních řezů či lokálních redukcí, které mají za cíl zvýšení provozní bezpečnosti a prodloužení životnosti těchto dřevin.

V současné době proběhlo hloubení tůní a modelace jejich okolí. K hloubení i přemisťování výkopku je používána pásová mechanizace z důvodu minimalizace poškození travního drnu.

Soustava tůní nepravidelného tvaru i velikostí je navržena z důvodu zachytávání dešťových srážek, podpoře rozmnožování na vodu vázaných živočichů i podpoře celkové diverzity lokality.

Kvalitní výkopek je používán k modelaci terénu v místech, kde se nevyskytují zvláště chráněné druhy živočichů, zbytek výkopku je odvážen mimo lokalitu. Součástí akce je i stabilizace stávajících pěšin kamennými stupni. Tato fáze i přes napadnutí sněhu právě v lokalitě probíhá.

V další etapě budou na jaře provedeny systémové dosadby dřevin a úpravy trávníků s důrazem na výsev krvavce totenu, na kterém se rozmnožují chráněné druhy motýlů.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.