01.12.2020

Skládka pod mostem v Jungmannově ulici byla odstraněna

Odbor ekologie a veřejného prostoru obdržel v průběhu uplynulých měsíců několik podnětů z řad občanů, ale také provozovatele blízké pekárny společnosti Alexandr Kendík JUNIOR, na rozrůstající se černou skládku pod silničním mostem v Jungmannově ulici.

Na základě provedených místních šetření bylo zjištěno rozsáhlé hnízdo lidí bez domova, kde byl navíc zjištěn pohyb i drogově závislých. Podnět ke společnému řešení problému vyvolali také zástupci Povodí Labe, s. p., se kterým odbor ekologie a veřejného prostoru již úspěšně spolupracoval na jiných obdobných místech v blízkosti vodotečí v jejich správě, které byly odpadem znečišťovány.

Vzhledem k tomu, že místo bylo relativně v nedávné době zcela vyklizeno pracovníky Komunitních prací Liberec, o. p. s., v průběhu demontáže starého parovodního potrubí (kdy bylo uklizeno na 70 kubíků odpadu) a odpad se na místě znovu objevil, bylo zahájeno všestranné jednání k trvalému zabezpečení prostoru, aby vyklizení místa nebylo znovu jednorázovou akcí. Výsledkem bylo nejenom opětovné uklizení místa, ale i instalace kovové mříže zamezující vstup osob, avšak s možností přístupu pro pracovníky revizí mostů.

Úklid byl naplánován až těsně před dodáním vyhotovené atypické mříže. Samotný úklid byl zadán pracovníkům KPL, o. p. s. Akce probíhala za účasti strážníků Městské policie Liberec, kteří se také postarali o likvidaci četných nálezů injekčních stříkaček (cca na 50 ks). Mimo výskytu tohoto nebezpečného odpadu komplikoval úklid také hůře dostupný prostor a nedávné zahoření celé černé skládky. V místě se tak vyskytoval spečený odpad všeho druhu, který byl postupně ručně pytlován a odnášen do přistavených kontejnerů. Zbytky nejrůznějších obalů, oblečení, ale také objemný odpad v podobě židlí a postelí, tvořily největší objem vysbíraného odpadu. K jiným nálezům patřily nejrůznější hrnce, lopata nebo sáček se skleněnými kuličkami. Zajištění doúklidu koryta Lužické Nisy by se neobešlo bez podpory od Technických služeb města Liberce, p. o. Celkem bylo nasbíráno přes 200 pytlů odpadu na ploše 250 m2. O následnou likvidaci 4,16 tun odpadu se postarala svozová společnost FCC Liberec s.r.o. Deratizační práce v okolí provedl následně smluvní partner společnost LIDEZIN CZ s.r.o. Věříme, že veškerá opatření budou trvalá.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.