31.03.2023

Vyhlášení Ekofondu pro rok 2023

Statutární město Liberec vyhlašuje i v letošním roce výzvu na předkládání žádostí o dotace z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML.

Celkem je připravena částka 1.200.000 Kč, která bude následně rozdělena úspěšným žadatelům na jejich projekty.

Žádosti je možné podávat do dvou programů: 1) Ekologie a zeleň, 2) Odpady. Oba programy se liší svým zaměřením, účelem podpory i max. výší dotace.

Žádosti se vyplňují elektronicky v systému Grantys, přes který se posléze i odesílají. Kvůli ověření totožnosti žadatele se však totožná žádost musí poslat ještě i přes datovou schránku nebo elektronicky se zaručeným podpisem nebo v tištěné podobě na podatelnu města. Uvedené způsoby podání se musí stihnout ve lhůtě pro podávání žádostí, která je stanovena na období mezi 1. 5. – 8. 6. 2023 (do 15.00 hod.)

Maximální počet žádostí od jednoho žadatele je omezen na tři (platí dohromady pro oba programy). Nelze ale podat maximální počet žádostí, tedy všechny 3 žádosti, jen do programu Ekologie a zeleň nebo naopak všechny 3 žádosti pouze do programu Odpady. Min. výše dotace činí 5.000 Kč, max. výše dotace v programu Ekologie a zeleň je 80.000 Kč, v programu Odpady 80.000 Kč. Každý projekt musí být ze strany žadatele spolufinancován min. 20 % z celkových uznatelných výdajů projektu. Dotace budou schvalovány Zastupitelstvem města Liberce nejpozději v srpnu letošního roku.

Veškeré informace jsou již tradičně dostupné samostatné stránce fondu.

Nastavení cookies