15.05.2020

Výskyt kůrovce na městských pozemcích

Na několik míst po Liberci byly instalovány feromonové lapače na lýkožrouta smrkového.

Tyto lapače byly odboru ekologie veřejného prostoru zdarma zapůjčeny společností Městské lesy Liberec, p. o. Ač se tyto lapače instalují především v lesních porostech, bohužel již několikátým rokem se kůrovec začíná objevovat i na pozemcích veřejně přístupné zeleně v samotném centru města. V současné době nastává období, kdy tento škůdce vylétává a napadá další zdravé stromy v okolí. Jakmile totiž dosáhnou teploty zhruba 150 C, začne být tento brouček aktivní. Při teplotách nad 200 C začnou kůrovci vylétat a rojit se. Napadají pak suchem stresované stromy, které se nemohou dostatečně napadení bránit, protože nedokáží produkovat dostatek obranných látek (např. pryskyřici). A právě v této fázi rojení by měl lapač na základě vypouštěných feromonů brouka nalákat. Lapače, které byly umístěny především do parků a ploch s výskytem smrku ztepilého, budou týden co týden pravidelně kontrolovány pracovníky odboru EP a nádobky s chyceným škůdcem vyprazdňovány. Prosíme tímto občany, aby s lapači nemanipulovali. Také vlastníky pozemků s výskytem jehličnatých dřevin prosíme, aby své dřeviny pravidelně kontrolovali a případné napadené kusy odstraňovali, čímž se předejde dalšímu šíření škůdce. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.