detail

 

A) Samostatná působnost

1. komplexně zajišťuje provoz magistrátu, a to jak po stránce technického, tak i materiálního zabezpečení;

2. zajišťuje komplexní provoz autoparku magistrátu;

3. zajišťuje úklid a řádnou funkčnost všech budov MML a souvisejících prostranství;

4. je garantem estetického vybavení a vzhledu všech úředních prostor, jednotnosti informačně-orientačních systémů, infotabulí a dalších označení, výzdoby a dodržování pravidel provozu úředních prostor;

5. zajišťuje servis veškerých společenských, kulturních a sportovních akcí pořádaných SML;

6. plní úkoly související se zajištěním provozu a správy veškeré telefonie na SML - v této oblasti spolupracuje s jednotlivými operátory hlasových služeb pevných sítí a sítí GSM;

7. zajišťuje koordinované zásobování magistrátu nábytkem, zařízeními, kancelářskými potřebami a dalším provozním materiálem;

8. zajišťuje parkování pro potřeby úřadu na místech k tomu vyhrazených;

9. podílí se na materiálním a technickém zabezpečení voleb a referend;

10. komplexně spravuje všechny budovy v majetku SML, které slouží potřebám Magistrátu města Liberec (dále jen budovy magistrátu), zajišťuje jejich provozuschopnost – dodávky médií, údržbu, opravy, investice i rozvoj;

11. garantuje péči o památkový charakter těchto budov;

12. pořizuje movité věcí, které nemají charakter spotřebního materiálu, a které slouží k zajištění provozu magistrátu;

13. vykonává všechny činnosti, které souvisejí s běžnou administrativní a technickou správou nemovitostí, sloužících potřebám magistrátu;

14. provádí technické zabezpečovací práce za účelem ochrany movitého nebo nemovitého majetku, sloužícího k provozu magistrátu;

15. zajišťuje krátkodobé pronajímání a výpůjčky zasedacích, reprezentačních a dalších prostor v budovách, které jsou ve správě tohoto oddělení;

16. zajišťuje přípravu místností a obřadní síně dle požadavků kanceláře primátora;

17. zajišťuje úklid venkovních ploch u budov magistrátu, drobné opravy movitého majetku, opravy nemovitostí ve správě oddělení většího rozsahu, opravy památkových objektů;

18. zajišťuje revizi velkého rozsahu (EZS, EPS, elektro, plyn, dieselagregát, vzduchotechnika, chlazení, výtahy atd.);

19. zajišťuje zimní údržbu budov a souvisejících chodníků (shoz sněhu a rampouchů, úklid sněhu);

20. jménem SML uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je mu svěřen na dobu kratší než 30 dnů;

21. je garantem uzavírání budov magistrátu a vede evidenci klíčů vydaných v budovách MM

B) Přenesená působnost
nevykonává

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.