detail

A) Samostatná působnost

  1. ve spolupráci s příslušnými odbory zajišťuje administrativní přípravu, a průběh veřejných zakázek zadávaných v prostředí MML, pokud nejde o zakázky zadávané v souladu s vnitřní směrnicí přímo jednotlivými odbory, či externími administrátory;
  2. zajišťuje archivaci dokumentace veřejné zakázky v souladu se zákonem a vnitřní směrnicí;
  3. na základě informací od příslušných odborů vede dle vnitřního právního předpisu evidenci veřejných zakázek zadávaných v prostředí MML.

B) Přenesená působnost

Nevykonává

Nastavení cookies