28.07.2015

Dny evropského dědictví otevřou lidem liberecký zámek

Tato významná akce se v Liberci koná v sobotu 12. září a v partnerském městě Žitavě v neděli 13. září.

Liberec však Dny evropského dědictví zahájí již v pátek 11. září, a sice v budově nového magistrátu v historické místnosti v prvním patře. Od 18.00 hodin se zde koná přednáška PhDr. Mgr. Milana Svobody, Ph.D., historika působícího na Technické univerzitě v Liberci, k rodu Redernů a k budově LIBERECKÉHO ZÁMKU. Perlou letošního roku je totiž bezesporu jeho otevření. Budova zámku bude volně přístupná veřejnosti, ale v čase od 9.00 do 17.00 hodin se návštěvníci mohou s objektem seznámit detailněji, a to díky exkluzivním přednáškám doktora Milana Svobody.

Letos jsme také zvýšili počet prohlídek v tolik oblíbeném LIBERECKÉM PODZEMÍ. Podívat se do něho v sobotu bude možné dokonce dvanáctkrát a to v 8.00, 8.45, 9.30, 10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30 a 16.15. Prohlídky budou opět na časové vstupenky vydávané v den konání od 7.45 před podzemím – ulice Lucemburská.

Svou pozornost jsme letos obrátili také na Sokolovské náměstí. Tradičně se otevřou Valdštejnské domky, ale také blízký Appeltův dům s dochovaným klasicistním schodištěm nebo dva obytné domy, významné z hlediska architektury a dochovaných interiérů a exteriérů.

Také doprovodný program bude letos zajímavý. Celý den, od 9.00 do 17.00 hodin bude na náměstí Dr. E. Beneše k vidění výstava autoveteránů při příležitosti 110 let od založení libereckého Autoklubu nebo prohlídky města s dobrovolníky Komunitního střediska Kontakt, a sice ve dvou časech – v 11.00 a ve 14.00 hodin.

Více informací se dozvíte ze společné brožurky vydané ve spolupráci s partnerským městem Žitava již v polovině měsíce srpna. K dispozici budou zdarma na pultech městského informačního centra v Liberci a v Žitavě.

PŘIHLÁSIT SE K PROHLÍDKÁM OBJEKTŮ, KTERÉ VYŽADUJÍ PŘEDLOŽENÍ ČASOVÉ VSTUPENKY, BUDE MOŽNÉ OD 1. 9. 2015.

Kontaktní osoba:
Mgr. Zuzana Kotrmanová, kotrmanova.zuzana@magistrat.liberec.cz, 485 243 137.

 

Nastavení cookies