11.09.2014
Karel Horník

Předvečer oslav EHD 2014

V rámci letošního ročníku Dne evropského dědictví se v pátek 12. 9. 2014 koná v obřadní síni historické budovy liberecké radnice „Setkání v předvečer oslavy Dnů evropského dědictví“ pod záštitou náměstka primátorky pro sport a cestovní ruch Jiřího Rutkovského.

Program večera:
16:00 – 17:00     otevření balkonu radnice v  2. patře
17:00                  zahájení akce
17:05 – 17:15     historie EHD v Liberci, pozvánka na letošní ročník
17:15 – 17:30     historie obřadní místnosti – seznámení s historií a využitím obřadní místnosti
17:30 – 18:00     Šlechta a její město, Liberec od 14. – 19. století, přednáška historika PhDr. Milana Svobody o historii města Liberce, jeho správě a vlivu šlechtických rodů na tuto správu
18:00 – 18:30     diskuze

V případě zájmu je možné rezervovat místa. Pokud máte o rezervaci zájem, sdělte nám to do středy 10. 9. 2014 do 14:00 na e-mail: koskova.zuzana@magistrat.liberec.cz nebo na tel.:  485 243 137. Akce je zdarma.

Nastavení cookies