23.07.2014
Karel Horník

Také Valdštejnské domky se připojí ke Dnům evropského dědictví

V sobotu 13. září 2014 tak máte jedinečnou příležitost podívat se do těchto domků, které nejsou běžně přístupné veřejnosti.

Protože Liberec nestačil zvýšeným hospodářským nárokům Albrechta z Valdštejna, došlo k jeho velkorysému rozšíření o tzv. Nové Město (dnešní Sokolovské náměstí). Jednotlivé domy byly postaveny přímo ve Valdštejnově režii a po dostavění byly odprodány jednotlivým zájemcům za 400 dukátů. Šlo tedy o jeden z prvních příkladů typizované výstavby domů tzv. „na klíč“. Podsíňové domy s hrázděným patrem si zachovaly ještě do značné míry středověký charakter a v hrázděné konstrukci se uplatňoval ondřejský kříž, typický pro městské domy severočeských panství Frýdlant a Liberec. Původní podobu zástavby nám dnes přibližují již jen o něco mladší, částečně dochované domky z let 1678 - 1682 ve Větrné ulici.

V současnosti patří domky ke Střední průmyslové škole stavební a nachází se v nich učitelské kabinety. V sobotu 13. září 2014 tak máte jedinečnou příležitost podívat se do těchto domků, které nejsou běžně přístupné veřejnosti.

 

Nastavení cookies