12.06.2020
Barbora Hodačová

Objevujte s námi Liberec - Bývalý špitál

Představujeme vám další díl ze seriálu na pokračování, s názvem „Liberecké domy hovoří“.

Pro opuštěné a nemohoucí obyvatele Liberce dala paní Kateřina z Redernů (1600 – 1612) postavit v roce 1607 útulek – špitál v dolení osadě na místě, kde dnes stojí Anenský dvůr čp. 391 – IV. Byla to budova dřevěná, patrová, pouze pro šest obyvatel. Další majitel panství Václav z Gallasu ho dal roku 1755 zcela přestavět na zděný a jeho kapacita se pak zvýšila na dvanáct chovanců. U něj byla na jižní straně přistavěna kaple Všech svatých, do níž byl přenesen oltář z původního kostela sv. Kříže na morovém hřbitově, když byl zrušen po výstavbě nového kostela v letech 1753 – 1756.

                Zmíněný  špitál byl koncem 19. století už značně zchátralý. Proto rozhodl Kristián Kryštof Clam-Gallas v roce 1836, aby byl postaven nový, tentokráte již v hoření části města na Malém náměstí čp. 279-I. Je to budova zděná, dvoupodlažní, krytá valbovou střechou, jednoduché klasicistní architektury, která byla časem při různých stavebních úpravách ochuzena ochuzena ve svých stavebních detailech. Na severní straně přiléhá k budově špitálu menší zahrada vzniklá na náspu podporovaném v ulici Heliově vysokou žulovou zdí ze žulových kvádrů. Podél východní strany špitálu vede úzké schodiště spojující Malé náměstí s Heliovou ulicí. Ve špitálu po jeho výstavbě nalezlo umístění dvanáct osob. Objekt špitálu uzavřel na severovýchodní straně intimní prostor Malého náměstí, jež získalo konečnou podobu na přelomu 19. a 20. století po přestavbě okolních domů a po vysázení jírovníků (kaštanů). 

                Po ukončení druhé světové války zůstala budova bývalého špitálu nevyužita a byla proto adaptována na malometrážní byty. Celá budova dostala současně generální opravu, při níž byly bohužel setřeny ještě zbývající charakteristické znaky klasicistní architektury. . Bydlení sloužil objekt až do roku 1960, kdy ho převzala církev římskokatolická, když opustila své původní místo arciděkanství v kostelní ulici čp. 9-II, aby v něm mohla být po nákladných úpravách umístěna mateřská škola pro hoření centrum Liberce. Intimnější prostory bývalého špitálu také lépe vyhovovaly v té době farnímu úřadu. V šedesátých letech byly na západní straně přistavěny k faře nevzhledné garáže. Zasahují až k parku u kostela sv. Kříže a značně svým průčelím narušují celé náměstí, patřící k cenným prostorům historického centra Liberce. V současnosti slouží jako pomocné parkoviště aut, z jírovců zbyly pouze dva, nelibě trpěné automobilisty. Po odvedení převážné části dopravy z centra Liberce má i toto náměstí naději, že se stane opět klidným odpočinkovým místem, tak potřebným v horním centru Liberce.

V současné době je objekt majetkem Českobratrské církve evangelické, která jej získala v restituci jako morální náhradu za zbořený evangelický kostel, který stál na nám. Českých bratří až do roku 1976. Formou sborového domu zde provozuje mateřské centrum a klub seniorů.

 

Text: Liberecké domy hovoří IV. díl, Ing. Arch. Svatopluk Technik
Foto: Tomáš Mauder, SML 
 
https://liberec.evangnet.cz/index.php?page=historie

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.