03.07.2020
Barbora Hodačová

Objevujte s námi Liberec - Dům U Pelikána

Další díl ze seriálu "Liberecké domy hovoří". Jaký význam má symbol pelikána na domu? A komu patří iniciály R. W. na fasádě?

Koncem 18. a počátkem 19. století se začaly dřevěné domy v Liberci měnit na zděné. Na jejich místě vznikaly roztomilé klasicistní stavby, jejichž průčelí často zdobily reliéfy, ozdoby ze štukové omítky, plastiky, vstupy dostávaly orámování kamenicky opracovanými zárubněmi. Vytvářel se jakýsi typ libereckého zděného měšťanského domu. Nejdříve se pochopitelně objevily ve středu města, kde bydleli zámožnější měšťané, a pak i podél hlavních ulic. Významnou ulicí byla i dnešní Na Perštýně, německý název měla Birgsteingasse, kudy přicházela zemská cesta vedoucí z nitra Čech přes Frýdlant na sever. I zde vyrostlo několik podobných měšťanských domů zděných, nesoucích charakteristické znaky klasicistní architektury. Z nich zůstal dodnes zachován pouze jediný mezi novodobou výstavbou, dům zvaný U Pelikána s čp. 243-IV.

Jedná se o rodinný dům přízemní s podkrovím v mansardové střeše. Postavil ho v roce 1803 liberecký stavitel Jan Karel Kuntze, syn slavného stavitele Jana Josefa Kuntze, který se zapsal do tváře města výstavbou barokního chrámu sv. Kříže. Majitelem domu byl barvíř Andreas (Ondřej) Altmann. Třebaže spád v ulici je značný, je domek situován podélnou osou rovnoběžně s ulicí, takže na jeho jižním konci vznikla poměrně vysoká podezdívka. Uprostřed předního průčelí vybíhá až do střechy dvouosý rizalit ukončený barokně tvarovaným štítem. Hlavní vstup má orámování kamennou zárubní elipsovitě ukončenou, zdobenou klenákem s letopočtem 1803 a  festony z vavřínových listů. Římsa rizalitu nad druhým podlažím  je segmentovitě  zvednuta a pod ní je umístěn reliéf znázorňující pelikána s rozpjatými křídly krmícího svá mláďata. Podle tohoto domovního znaku dostal dům své pojmenování. Pelikán býval oblíbenou ozdobou rodinných domů jako symbol rodičovské obětavosti a lásky. Věřilo se totiž, že krmí v době nedostatku svá mláďata vlastními vnitřnostmi. Medailón nad klenákem dveří nese iniciály R. W. V tomto případě se nejedná o začáteční písmena jména prvního majitele domu, jak bývalo zvykem, ale takto se zde zvěčnil architekt Rudolf Wichera, který dům koupil v roce 1923 a důkladně ho přestavěl, zejména v podkroví. Současně došlo i k výměně šindelové střechy za břidlicovou. Ta dalších majitelů manželů Otmerových se v roce 1929 proměnila místnost v přízemí na severní straně v prodejnu s vlastním vstupem z boku.

Po roce 1945 se stal dům U Pelikána památkově chráněným objektem. Několikráte byl upravován, přízemí bylo přitom uvedeno do původního stavu a krám byl zrušen. V současnosti slouží stále jako obytný dům a nachází se v něm i katolická fara františkánů.


u_pelikana


Text: Liberecké domy hovoří III. díl, Ing. arch. Svatopluk Technik, rok 1995

Fotografie: archiv SML, Pavel Chmelík

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.