25.05.2021
Ivana Jadrná

INFORMACE - sňatečné obřady a obřady registrovaného partnerství

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti uzavírání manželství a registrovaného partnerství.

PRŮBĚH OBŘADU A PODMÍNKY KONÁNÍ OBŘADU - od 24. května 2021 (Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2021, č.j. MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN)

 

 

1. PODMÍNKY ÚČASTI NA OBŘADU:

Účast na svatbě lze umožnit za následujících podmínek:

- do 30 osob ve vnitřních i vnějších prostorách, bez nutnosti splnění podmínek stanovených níže pod písmeny a) až d);

- od 31 do 50 osob ve vnitřních prostorách, s povinností, aby osoby účastnící se obřadu:
a) absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
1 Dále jen „mimořádné opatření“.

- od 31 do 100 osob ve vnějších prostorách s povinností, aby osoby účastnící se obřadu splnily podmínky uvedené výše pod písmeny a) až d)

Tyto podmínky platí i pro oddávajícího, matrikářku, stejně jako např. pro fotografa, účinkující při živé hudbě atp.

Ke kontrole splnění těchto podmínek jsou oprávněny orgány Policie ČR a hygienických stanic.

2. HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

Osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit stanovený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a to bez ohledu na počet účastníků stanovený v bodě 1.
Skutečnost, že nošení stanovených ochranných prostředků při obřadech není povinné, neznamená zákaz stanovených ochranných prostředků při těchto příležitostech nosit, naopak jejich nošení lze doporučit.

V případě, kdy se osoby účastnící sňatečného obřadu pohybují po vnitřních prostorách veřejných budov mimo přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost stanovený ochranný prostředek nosit.

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC přijal potřebná hygienická opatření; prostory průběžně dezinfikujeme, stejně tak i stůl a psací potřeby užité při obřadu; v případě zájmu mohou snoubenci a jejich svědci použít vlastní psací potřeby. Je nutné dodržovat hygienu rukou; podání rukou ke gratulaci oddávajícím a matrikářkou nyní dočasně neprobíhá.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.