detail

Oddělení matriky zejména:

 • přijímá oznámení o narození dítěte, provádí zápisy do knihy narození a vydává rodné listy, sepisuje prohlášení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů.
 • přijímá oznámení o úmrtí, provádí zápisy do knihy úmrtí a vydává úmrtní listy.
 • přijímá žádosti o uzavření manželství, zajišťuje svatební obřady v obřadní síni liberecké radnice, provádí zápisy do knihy manželství. Vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku.
 • přijímá žádosti a prohlášení osob vstupujících do registrovaného partnerství, provádí zápisy do knihy registrovaného partnerství a vydává doklady o registrovaném partnerství.
 • vydává duplikáty matričních dokladů a potvrzení o skutečnostech zapsaných v matričních knihách.
 • provádí dodatečné záznamy do matričních knih (např. určení otcovství, popření otcovství, osvojení, volba druhého jména, užívání příjmení v mužském tvaru, užívání české podoby cizojazyčného jména, rozvod manželství, změna jména nebo příjmení).
 • vede matriční knihy narození, manželství, úmrtí pro obce Liberec (kromě městského obvodu Liberec XXX -Vratislavice nad Nisou), Dlouhý Most, Šimonovice, Jeřmanice a Stráž nad Nisou.
 • vede matriční knihu registrovaného partnerství.
 • vede druhopisy matričních knih a sbírky listin pro obce Český Dub, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Křižany, Osečná, Vratislavice nad Nisou.
 • přijímá žádosti o změnu jména a příjmení a rozhoduje v této věci ve správním řízení.
 • přijímá žádosti o zápis narození, uzavření manželství, úmrtí, registrovaného partnerství občanů ČR do zvláštní matriky Brno.
 • vydává doklad „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“ v cizině pro občany ČR s trvalým pobytem v obci Liberec (kromě městského obvodu Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou), Dlouhý Most, Šimonovice, Jeřmanice a Stráž nad Nisou.

 

Nastavení cookies