detail

Oddělení přestupků zejména:

  • Vede řízení o přestupcích v rozsahu stanovené věcné, místní a funkční příslušnosti. Nejčastěji řešené přestupky jsou přestupky proti majetku (např. drobné krádeže), přestupky proti občanskému soužití (např. ublížení na zdraví) a přestupky proti veřejnému pořádku (např. rušení nočního klidu). Ve sporných případech spolupracuje  oddělení přestupků s Okresním státním zastupitelství v Liberci, a to především při posuzování, zda se v konkrétním případě nemůže jednat o trestní čin. 

 

Nastavení cookies