detail

Hlavní činnosti oddělení

Agenda občanských průkazů

 • přijímá žádosti o vydání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji, s kontaktním elektronickým čipem a s elektronickým čipem s biometrickými údaji
 • předává vyhotovené občanské průkazy
 • vydává občanské průkazy bez strojově čitelných údajů a biometrických údajů se zkrácenou dobou platnosti (z důvodů nabytí státního občanství)
 • vyřizuje žádosti o občanské průkazy pro imobilní občany
 • poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence občanských průkazů k jejich osobě
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti - podanou žádost nelze vzít zpět ani měnit lhůtu v průběhu vyhotovení dokladu
   

Občanské průkazy

Dospělý (15+)

Dítě (0 – 15)

OP do 24 hodin (SUPERBLESK)

1 000 Kč

500 Kč

OP do 5 pracovních dnů (BLESK)

500 Kč

300 Kč

dočasný OP po nabytí SO

200 Kč

100 Kč

OP pro osobu mladší 15 let

 

100 Kč

OP pro osobu starší 15 let bez TP v ČR

200 Kč

 

OP na vlastní žádost

200 Kč

 

OP po ztrátě, odcizení, poškození, zničení, zneužití dat v IC

200 Kč

 

převzetí OP u OÚORP, který osoba uvedla v žádosti

100 Kč

100 Kč

 

Agenda cestovních dokladů

 • přijímá žádosti o vydání cestovních pasů s biometrickými údaji
 • předává vyhotovené cestovní pasy s biometrickými údaji
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení cestovního dokladu
 • poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů k jejich osobě
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti - podanou žádost nelze vzít zpět ani měnit lhůtu v průběhu vyhotovení dokladu
   

Cestovní pasy

Dospělý (15+) Dítě (0-15)
CP do 30 pracovních dnů 600 Kč 100 Kč
CP do 5 pracovních dnů (BLESK) 3 000 Kč 1 000 Kč
CP do 24 hodin (SUPERBLESK) 6 000 Kč 2 000 Kč
Převzetí CP u OÚORP, který osoba uvedla v žádosti 100 Kč 100 Kč

 

Agenda evidence obyvatel

 • vede evidenci obyvatel u občanů s trvalým pobytem na území města Liberec (vyjma MO Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou)
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu, popř. ukončuje jejich trvalý pobyt na území ČR
 • ruší údaj o místu trvalého pobytu občanů ve správním řízení (vyřizují specialisté pro správní řízení: Mgr. Ondřej Korba, Ing. Alena Schmidová)
 • provádí aktualizaci, kontrolu a zjišťuje správnost údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
 • zajišťuje opravy údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
 • poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel k osobě žadatele, popř. k osobě blízké a vlastníkovi objektu
 • přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu
 • přijímá žádosti o zavedení tzv. doručovací adresy v informačním systému evidence obyvatel
 • potvrzuje údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel pro použití v cizině (tzv. potvrzení o žití)
 • oznamuje vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti
Evidence obyvatel (EO) správní poplatky
Přihlášení k trvalému pobytu (TP) 50 Kč/osoba (děti 0-15 let bez poplatku)
Podání návrhu na zrušení údaje o místu TP 100 Kč/osoba
Ohlášení ukončení TP na území ČR 100 Kč
Výpis z informačního systému EO 50 Kč/strana
Žádost o zprostředkování kontaktu (MV ČR) 500 Kč

Agenda Czech POINT

 • provádí ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou
 • poskytuje ověřené výpisy z informačního systému Czech POINT, tj. vydává výpisy z trestního, obchodního a živnostenského rejstříku (pouze z veřejné části) a z katastru nemovitostí, dále výpis bodového hodnocení, výpis z insolvenčního rejstříku  a výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Také vydává oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).
 • na žádost zřizuje datové schránky, vydává nové přístupové údaje do datových schránek
 • provádí konverzi dokumentů (dokument uložený v datovém úložišti nebo CD zkonvertuje do listinné podoby nebo naopak, dokument předložený v listinné formě zkonvertuje do elektronické podoby a opatří elektronickým podpisem).
 • vystavuje rybářské lístky
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti
úkon správní poplatek
Legalizace (ověření podpisu) 30 Kč/podpis
Vidimace (ověření kopie) 30 Kč/strana
Identifikace 200 Kč
Výpisy z Czech POINT

100 Kč/první strana

50 Kč/každá další strana

Autorizovaná konverze 30 Kč/strana

 

Nastavení cookies