detail

Hlavní činnosti oddělení

Agenda občanských průkazů

 • přijímá žádosti o vydání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji, s kontaktním elektronickým čipem a s elektronickým čipem s biometrickými údaji
 • předává vyhotovené občanské průkazy
 • vydává občanské průkazy bez strojově čitelných údajů a biometrických údajů se zkrácenou dobou platnosti (z důvodů nabytí státního občanství)
 • vyřizuje žádosti o občanské průkazy pro imobilní občany
 • poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence občanských průkazů k jejich osobě
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti - podanou žádost nelze vzít zpět ani měnit lhůtu v průběhu vyhotovení dokladu
   

   

  Občanské průkazy

  Dospělý (15+)

  Dítě (0 – 15)

  OP do 24 hodin (SUPERBLESK)

  1000,-

  500,-

  OP do 5 pracovních dnů (BLESK)

  500,-

  300,-

  dočasný OP po nabytí SO

  200,-

  100,-

  OP pro osobu mladší 15 let

   

  100,-

  OP pro osobu starší 15 let bez TP v ČR

  200,-

   

  OP na vlastní žádost

  200,-

   

  OP po ztrátě, odcizení, poškození, zničení, zneužití dat v IC

  200,-

   

  převzetí OP u OÚORP, který osoba uvedla v žádosti

  100,-

  100,-

   

Agenda cestovních dokladů

 • přijímá žádosti o vydání cestovních pasů s biometrickými údaji
 • předává vyhotovené cestovní pasy s biometrickými údaji
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení cestovního dokladu
 • poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů k jejich osobě
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti - podanou žádost nelze vzít zpět ani měnit lhůtu v průběhu vyhotovení dokladu

   

Agenda evidence obyvatel

 • vede evidenci obyvatel u občanů s trvalým pobytem na území města Liberec (vyjma MO Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou)
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu, popř. ukončuje jejich trvalý pobyt na území ČR
 • ruší údaj o místu trvalého pobytu občanů ve správním řízení (vyřizují specialisté odboru SP: Bc. Ondřej Korba, Bc. Krista Mudrá)
 • provádí aktualizaci, kontrolu a zjišťuje správnost údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
 • zajišťuje opravy údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
 • poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel k osobě žadatele, popř. k osobě blízké a vlastníkovi objektu
 • přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu
 • přijímá žádosti o zavedení tzv. doručovací adresy v informačním systému evidence obyvatel
 • potvrzuje údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel pro použití v cizině (tzv. potvrzení o žití)
 • oznamuje vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti

   

Agenda Czech POINT

 • provádí ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou
 • poskytuje ověřené výpisy z informačního systému Czech POINT, tj. vydává výpisy z trestního rejstříku, obchodního a živnostenského rejstříku (pouze z veřejné části) a z katastru nemovitostí, dále výpis bodového hodnocení, výpis z insolvenčního rejstříku  a výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Také vydává oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).
 • na žádost zřizuje datové schránky, vydává nové přístupové údaje do datových schránek
 • provádí konverzi dokumentů (dokument uložený v datovém úložišti nebo CD zkonvertuje do listinné podoby nebo naopak, dokument předložený v listinné formě zkonvertuje do elektronické podoby a opatří elektronickým podpisem).
 • vystavuje rybářské lístky

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.