detail

Oddělení Živnostenský úřad zejména:

  • zastává funkci centrálních registračních míst
  • přijímá žádosti o vystavení nebo změny živnostenských oprávnění pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby ve smyslu živnostenského zákona, vydává živnostenská oprávnění a potvrzení o změnách
  • je provozovatelem živnostenského rejstříku a vydává z něj výpisy
  • přijímá přihlášky k registraci pro správce daně, pro správu sociálního zabezpečení, pro správu zdravotních pojišťoven a pro úřad práce přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
  • přijímá a vydává oprávnění pro zemědělské podnikatele na základě zmocnění podle zákona č. 252/2007 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
  • vykonává funkci jednotného kontaktního místa a systému IMI
  • zajišťuje agendu Jednotného kontaktního místa (JKM)

 

Nastavení cookies