16.03.2022
Olga Crháková

Rekreační a sportovní areál Vesec má nový Provozní a návštěvní řád

Areál Vesec má nový provozní a návštěvní řád.

Rada města Liberce na svém zasedání dne 15. 3. 2022 schválila nový Provozní a návštěvní řád Rekreačního a sportovního areálu Vesec. Při současné správě a provozu se uživatelé a návštěvníci Rekreačního a sportovního areálu Vesec řídili návštěvním a provozním řádem ze dne 1. 6. 2012, který však dosud nezohledňoval nikterak provoz in-line drah a lyžařských běžeckých tratí, ale obsahoval pouze základní závazná pravidla chování návštěvníků vstupujících do Rekreačního a sportovního areálu Vesec.

Nový Provozní a návštěvní řád tak zohledňuje nejen pravidla pro využití samotného areálu ale i pravidla pro využití  in-line drah a lyžařských běžeckých tratí.

Věříme, že všichni uživatelé areálu budou k sobě navzájem tolerantní a ohleduplní a budou dodržovat pravidla Provozního a návštěvního řádu a zároveň věříme, že dojde k eliminaci bezohledného chování v podobě např. poškozování areálové zeleně, rozdělávání ohňů mimo určená místa, nedodržování směru jízdy na in-line drahách, vstupováním do upravených běžeckých lyžařských tratí, driftování atd.

Vážení uživatelé, děkujeme, že při vstupu do areálu dodržíte pravidla řádu a pomůžete nám tak náš areál udržovat čistý a upravený.

Nový provozní a návštěvní řád je k dispozici na stránkách Rekreačního a sportovního areálu Vesec: https://www.arealvesec.cz/images/dokumenty/provozni-a-navstevni-rad.pdf v sekci O AREÁLU.

Nastavení cookies