20.01.2020
Karel Horník

Kompenzace využití pozemků města Liberce pro stavební činnost

Rada města na svém 21. zasedání dne 3. 12. 2019 schválila materiál Kompenzace využití pozemků města Liberce pro stavební činnost.

Dlouhodobým cílem statutárního města Liberec je zlepšení kvality a dostupnosti místních silničních komunikací. Město a vlastníci technické infrastruktury na svém silničním majetku realizuje ročně desítky oprav. Každá i sebemenší rekonstrukce vyžaduje určitou míru lokálního dopravního omezení, úpravy řízení dopravy v daném místě a tím i omezení řidičů, uživatelů. Aby nedocházelo k prodlevám při realizaci liniových staveb, přistoupilo statutární město Liberec k zavedení finančních kompenzací při stavebních činnostech na komunikacích ve vlastnictví města.

Jedním z podstatných nástrojů je ujednat s osobou, která bude žádat o využití místní komunikace a veřejná prostranství pro stavební účely, uzavření Smlouvy o dočasném užívání liniové stavby místní komunikace za náhradu. Pro žadatele oproti stávajícím postupům vznikne jedna povinnost a to vyplnění žádosti o uzavření smlouvy.

Formulář Žádosti o uzavření smlouvy o dočasném užívání liniové stavby vč. souvisejících dokumentů je k dispozici na: https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-spravy-verejneho-majetku/oddeleni-technicke-spravy/dokumenty/nova-stranka.html

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.