23.03.2018
Olga Crháková

Operační plán čištění města pro rok 2018

Operační plán čištění města Liberce je základním podkladem pro udržení únosné míry znečištění města Liberec, která bude přijatelná pro občany města vzhledem k hygienickým a estetickým podmínkám a také vzhledem k zajištění bezpečnosti provozu v průběhu celého roku 2018.

Čištění města je rozděleno na zimní údržbu, která je dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. v období od 1. 11. příslušného roku do 31. 3. následujícího roku, a letní čištění, které navazuje na úklid po zimním období do nástupu následující zimy.

 

Čištění města zajišťuje odbor správy veřejného majetku (dále jen SM) a smluvní partner Technické služby města Liberce a.s. (dále jen TSML), který vykonává čištění města na základě smlouvy o dílo číslo TSML 11/07 na zajišťování zimní údržby komunikací a letního čistění.

 

Operační plán letního čištění zajišťuje jednorázový strojní úklid po zimním období, tak jak to vlastníkům komunikací ukládá výše zmiňovaný zákon a pozemních komunikací, odvoz odpadkových košů, ruční úklid v ulicích města, ruční mytí komunikací, kropení komunikací v horkém počasí, opakované strojní metení, čištění dešťových vpustí a případné doplnění bahenních košů, sběr psích exkrementů či chemický postřik chodníků a komunikací.

 

Operační plán letního čištění pro rok 2018 byl schválen Radou města Liberce dne 20. 3. 2018.