detail

NOVÉ SPRÁVNÍ POPLATKY NA STAVEBNÍCH ÚŘADECH


V souvislosti s „velkou novelou“ stavebního zákona, vydanou zákonem č. 350/2012 Sb., účinnou od 1.1.2013, byla tímto zákonem provedena i změna správních poplatků za úkony stavebních úřadů. Podstatnou změnou je kromě jejich navýšení i nové zpoplatnění úkonů a opatření stavebních úřadů, které nejsou rozhodnutím. Zcela revoluční novinkou je tak například zpoplatnění ohlášení stavby a územního souhlasu či jiných opatření stavebního úřadu, o kterých se fakticky nevede správní řízení (nicméně požadují důkladné kvalifikované posouzení stavebním úřadem a striktně podléhají administrativním procesům a pravidlům podobně jako správní řízení).


Výše poplatků se odvíjí od druhů staveb a jejich stavebně technického řešení, tak jak jsou skutečně vymezeny v předepsaných dokumentacích staveb, které jsou stavebníci či vlastníci staveb povinni předkládat stavebnímu úřadu (není tedy podstatné, jak jsou projektantem či žadatelem nazývány!) a od tohoto druhového určení stavby se odvíjí i forma povolovacího procesu (úkonu či opatření stavebního úřadu) a tím tedy i nově vlastní výše poplatku. U souborů staveb se poplatky za jednotlivé stavby na rozdíl od minulosti také nově sčítají.


Z těchto nových principů vyplývá jednoznačné navýšení správních poplatků a větší složitost jejich určení pro každou jednotlivou stavbu a záměr. Bez důkladné znalosti stavebního záměru tedy nelzepaušálně přesně předem stanovit poplatek tak jako v minulosti. Nemá proto význam požadovat takové informace „na dálku“ (telefonicky, mailem,..), protože skutečný poplatek pak může být i výrazně odlišný. Pro hrubou orientaci proto stavební úřad umístil na své stránky soubory s přehledovými tabulkami i vlastní text zákona o poplatcích, aby si stavebník ve spolupráci s odborníkem (např. projektantem) mohl poplatek sám zjistit nepoměrně přesněji.


Mezi další opravdové novinky patří poplatek za rozhodnutí o vyvlastnění (stavební úřady obvykle zastávají funkci vyvlastňovacího úřadu) ve výši 5 000,- Kč, poplatek za rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu ve výši 5 000 Kč a poplatek za ověření dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu stavby) ve výši 500 Kč.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.