Rozvoj cyklistické dopravy - Cyklotrasa Odra Nisa (projekty)
Projekt: Rozvoj cyklistické dopravy - Cyklotrasa Odra Nisa, úsek za ČOV Liberec

Program:  Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program 
(Výzva č. 51 - Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ)


Cíl projektu:
Vybudování chybějícího propojení již realizovaných úseků páteřní cyklotrasy Odra-Nisa na území města Liberce (mezi ulicemi Selská a Londýnská v k. ú. Růžodol I a Staré Pavlovice) o délce cca 1,1 km.
 


Aktuality

Stavba nové cyklostezky za ČOV je v plném proudu

V polovině března byla zahájena výstavba nové cyklostezky za městskou čistírnou odpadních vod.
 

Předpokládané celkové náklady projektu: cca 12 000 000 Kč, z toho předpokládané spolufinancování (z celkových uznatelných výdajů) - 5 % ze státního rozpočtu, 85 % z EU

Fáze projektu:  Realizace

Aktivity projektu:

 • vybudování nové samostatné stezky pro chodce a cyklisty ve 2 úsecích:
  • úsek A (Londýnská ul.) – 175 m
  • úsek B (nová trasa podél Nisy, včetně rekonstrukce mostu) – 940 m
 • odpočívky s doprovodnou infrastrukturou
 • veřejné osvětlení
 • doprovodná zeleň


Harmonogram projektu:

do 02/2018     příprava projektu (PD, stavební povolení, žádost o podporu, výběr zhotovitele)
03 - 06/2019  realizace stavebních prací
09/2019          ukončení projektu


Kontaktní osoba:

Mgr. Veronika Futóová
vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
Email: futoova.veronika@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 573
 

 


Projekt:    Rozvoj cyklistické dopravy - Cyklotrasa Odra Nisa, úseky Barvířská - Hrazená a Košická - Poštovní náměstí


Program:  Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (Výzva č. 51 - Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ)

Cíl projektu:
Dobudování chybějících úseků páteřní cyklotrasy Odra-Nisa na území města Liberce

Popis projektu:

1) Úsek mezi ulicemi Barvířská a Hrazená / U Besedy o délce cca 400 m navazuje na stávající cyklostezku v centru města u mostu v Orlí ulici, vede podél řeky Nisy až k mostu na třídě 1. máje (Na Rybníčku). Odhad nákladů - cca 11 mil. Kč, včetně vyvolaných investic (rekonstrukce opěrné zdi v ulici U Besedy).

 

2) Úsek mezi ulicí Košická a Poštovním náměstím o délce cca 2 km navazuje u mostu v Košické ulici na připravovaný úsek u sídla Libereckého kraje, vede po břehu Nisy podél areálu Teplárny a spalovny odpadů Termizo k Čechově ulici. Pokračuje dále podél řeky až k vyústění na Poštovním náměstí v blízkosti železniční zastávky Liberec – Rochlice. Hrubý odhad nákladů cca 25 mil. Kč (bez výkupů pozemků a vyvolaných investic).


 

Fáze projektu:  Příprava projektu - zpracování projektové dokumentace (DÚR, DSP)

Předpokládaný harmonogram projektu:
2018 - 2019  příprava projektu (PD, stavební povolení, žádost o podporu, výběr zhotovitele…) - rozdělení na 3 etapy:

 • Barvířská – Hrazená
 • Košická – Čechova
 • Čechova – Poštovní náměstí

2019 – 2021  realizace stavebních prací (po jednotlivých etapách dle priorit)
2021   ukončení projektu

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Veronika Futóová
vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
Email: futoova.veronika@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 573
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.