Oddělení organizační

Iva Pourová

vedoucí oddělení organizačního
Tel.: 48 524 3119
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 109b

Oddělení organizační

Sídlo: historická radnice (nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1)
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 119

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Kumpová Markéta referent oddělení organizačního rada a zastupitelstvo města, správa osobních údajů nám. Dr. E. Beneše 1/1 109c 48 524 3162
Mudrá Marie referent oddělení organizačního rada a zastupitelstvo města nám. Dr. E. Beneše 1/1 109c 48 524 3163
Ing. Serbusová Eva, DiS. referent oddělení organizačního rada a zastupitelstvo města, správa osobních údajů nám. Dr. E. Beneše 1/1 109c 48 524 3162
POPIS ČINNOSTI

Komplexně zajišťuje agendu rady města a zastupitelstva města, vyhotovuje zápisy a usnesení, slouží jako kontaktní místo pro neuvolněné členy rady města, zastupitelstva města, výborů a komisí zřízených zastupitelstvem, komplexně zajišťuje agendu výborů (včetně osadních výborů), komisí a odborných pracovních skupin.

 

A) Samostatná působnost
1.  zajišťuje komplexní administrativní a technický servis pro tajemníka magistrátu v době nepřítomnosti pracovníka sekretariátu tajemníka;
2.  komplexně zajišťuje agendu rady města, zastupitelstva města, včetně veškerých materiálů a jejich formální kontroly a distribuce, zajišťuje prezenci, vyhotovuje zápisy a usnesení, zpracovává návrhy časového plánu zasedání rady a zastupitelstva města;
3.  komplexně zajišťuje jednání rady města ve funkci valné hromady společností, shromažďuje a distribuuje podklady pro tato jednání, zajišťuje prezenci, vyhotovuje usnesení; u společností, které nejsou personálně pokryty, vyhotovuje zápisy z valné hromady, zpracovává návrhy časového plánu valných hromad;
4.  slouží jako kontaktní místo pro neuvolněné členy rady města, zastupitelstva města, výborů, komisí, odborných pracovních skupin zřízených radou města a zastupitelstvem a pro zástupce společností s majoritní účastí města v souvislosti s jednáním rady města ve funkci valných hromad;
5.  vypracovává zprávy o hodnocení jednání zastupitelstva pro radu města, zprávy o plnění usnesení pro radu a zastupitelstvo města, zajišťuje vyřízení podnětů, návrhů a připomínek členů zastupitelstva, komisí a odborných pracovních skupin rady, výborů zastupitelstva a fyzických a právnických osob;
6.  vede evidenci členů zastupitelstva, včetně evidence jejich účasti na jednáních zastupitelstva, vystavuje jim průkazy ve spolupráci s mandátovou komisí, zjišťuje a navrhuje náhradníky na uvolněný mandát;
7.  ve spolupráci s pověřenými pracovníky (tajemníky) vykonává agendu, která se týká výborů (včetně osadních výborů), komisí, odborných pracovních skupin a správních rad fondů, eviduje zápisy a usnesení z jejich zasedání, vede evidenci jejich statutů a evidenci účasti, zajišťuje podklady pro personální oddělení MML, které se týkají výplaty odměn členům poradních orgánů rady města a zastupitelstva a písemné jmenování a odvolání jednotlivých členů z funkce;
8.  v souladu se zákonem č. 21/2006 zajišťuje pro členy zastupitelstva města ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu; vyhotovuje výpisy usnesení z jednání rady města a zastupitelstva vede evidenci přísedících okresního soudu, zabezpečuje podklady pro volby přísedících v zastupitelstvu.

B) Přenesená působnost
Nevykonává


 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.