12.01.2021
Mgr. Zdeněk Legner

Dotační program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2021

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

 

Nastavení cookies