detail

A) Samostatná působnost

Nevykonává

B) Přenesená působnost

  1. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném pověřeným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 20/1987 Sb., o  státní památkové péči.
  2. podává informace veřejnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  3. je dotčeným orgánem státní správy pro stavební řízení v rozsahu svěřeném obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s  rozšířenou působností.

 

Nastavení cookies