Zpět

131 EX 3420/20-296-Usn. DV ED 6/20-šperky

Název:
131 EX 3420/20-296-Usn. DV ED 6/20-šperky
Kategorie:
Dražby, exekuce
Původce:
Polanský Petr, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40846415,Petr Polanský
DS: bxhg8w4, Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec - Liberec 1, Czech Republic
Adresát:
Polanský Petr, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40846415,Petr Polanský
DS: bxhg8w4, Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec - Liberec 1, Czech Republic
Vyvěšeno:
15.09.2022 - 20.10.2022

Nastavení cookies