Zpět

148EX 13/21-117 Dražební vyhláška - LV 811, 770,118 k. ú. Horní Růžodol

Název:
148EX 13/21-117 Dražební vyhláška - LV 811, 770,118 k. ú. Horní Růžodol
Kategorie:
Dražby, exekuce
Původce:
Vyb?ral David, Mgr. - soudn? exekutor, I?:67956581, David Vyb?ral
DS: ityucxp, V?t?zn? n?m?st? 829/10, 160 00 Praha 6
Adresát:
Vybíral David, Mgr. - soudní exekutor, IČ:67956581, David Vybíral
DS: ityucxp, Vítězné náměstí 829/10, 160 00 Praha 6
Vyvěšeno:
15.10.2021 - 24.11.2021

Nastavení cookies