Zpět

160EX 1539/21-58 Dražební vyhláška - el. dražba,61 Zaslání písemnosti k vyvěšení

Název:
160EX 1539/21-58 Dražební vyhláška - el. dražba,61 Zaslání písemnosti k vyvěšení
Kategorie:
Dražby, exekuce
Původce:
Petro?ov? Marcela, Mgr. - soudn? exekutorka, I?:72987898,Marcela Petro?ov?
DS: r4dsxd7, 17. listopadu 2995/1a, 690 02 B?eclav
Adresát:
Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72987898,Marcela Petrošová
DS: r4dsxd7, 17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav
Vyvěšeno:
15.11.2021 - 23.12.2021

Nastavení cookies