Zpět

213EXD 193/21-1 Dražba nemovitosti k. ú. Mlýnice

Název:
213EXD 193/21-1 Dražba nemovitosti k. ú. Mlýnice
Kategorie:
Dražby, exekuce
Původce:
?korpil Jan, Mgr. - soudn? exekutor, I?:87680157,Jan ?korpil
DS: hvknnv7, Biskupsk? 129/1, 370 01 ?esk? Bud?jovice
Adresát:
Škorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:87680157,Jan Škorpil
DS: hvknnv7, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice
Vyvěšeno:
12.11.2021 - 09.12.2021

Nastavení cookies