Zpět

213EXD 37/22-2 Dražba nemovitosti k. ú. Vesec u Liberce

Název:
Kategorie:
Dražby, exekuce
Původce:
Škorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:87680157,Jan Škorpil
DS: hvknnv7, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice
Adresát:
Škorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:87680157,Jan Škorpil
DS: hvknnv7, Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice
Vyvěšeno:
08.02.2022 - 24.03.2022

Nastavení cookies