01.02.2019
Petra Seifertová

Číslo 164, Exekutorský úřad Liberec, soudní exekutor Mgr. Petr Polanský

Dražba - zemřelý Petr Jurásek

Dokument