23.11.2018
Petra Seifertová

Číslo 1769, Exekutorský úřad Praha 6, soudní exekutor Mgr. Zuzana Sobíšková

Dražba - Marcela Malíková

Dokument