03.01.2019
Petra Seifertová

Číslo 11, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - p. č. 3848/2, k. ú. Liberec

Dokument