07.08.2018
Petra Seifertová

Číslo 1159, statutární město Liberec, zastoupené Základní školou a Základní umělecku školou, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvkovou organizací

Záměr pronájmu nebytových prostor

Dokument