09.08.2018
Petra Seifertová

Číslo 1179, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Změna nájemce u Nájemní smlouvy reg. č. 2501/05/0012 na část pozemku p. č. 2046/2 k. ú. Liberec, záměr pronájmu části pozemku p. č. 901/1 k. ú. Ruprechtice, záměr pachtu pozemku p. č. 5606 k.ú. Liberec, záměr pachtu, nájmu a výpůjčky části pozemku p. č. 1492/1 a pozemku p. č. 1492/15 k. ú. Rochlice u Liberce

Dokument