30.01.2019
Petra Seifertová

Číslo 160, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Záměr pachtu a výpůjčky části pozemku p. č. 8 - k. ú. Karlinky, záměr pronájmu části pozemku p. č. 8 - k.ú. Karlinky

Dokument