25.10.2018
Petra Seifertová

Číslo 1622, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - pozemek p. č. 901/16, k. ú. Ruprechtice

Dokument