19.02.2019
Petra Seifertová

Číslo 260, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - p. č. 453/5 k. ú. Machnín, p. č.550/1 a p. č. 550/8 k. ú. Dolní Hanychov

Dokument