07.03.2019
Petra Seifertová

Číslo 349, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - p. č. 3582/3, k. ú. Liberec

Dokument