12.03.2019
Petra Seifertová

Číslo 372, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - p. č. 495/2 k. ú. Liberec, p. č. 10/7 k. ú. Starý Harcov

Dokument