Zpět

Opatření obecné povahy - přechodná úprava: Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - ul. Orl

Název:
Opatření obecné povahy - přechodná úprava: Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - ul. Orl
Kategorie:
Rozhodnutí, oznámení MML
Původce:
statut?rn? m?sto Liberec
n?m. Dr. E. Bene?e 1/1, 460 59 Liberec
Adresát:
SML, IČ:00262978
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec - Liberec I-Staré Město, Czech republic
Vyvěšeno:
04.02.2021 - 22.02.2021

Nastavení cookies