07.12.2018
Petra Seifertová

Číslo 1831, statutární město Liberec

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného 29. 11. 2018

Dokument